Jørgen Vad Lydteknik- Ballerupvej 46B - 3500 Værløse - Telefon 20267018

CD MASTERING/PREMASTERING
Med "SonicStudio soundBladeHD"

ENGLISH VERSION

Senest opdateret den 17. JANUAR 2018

Med det stigende antal hjemmestudier, som i dag bruges til lydproduktion, er det blevet endnu mere nødvendigt end tidligere, med en egentlig mastering af dine mix. VADLYD mastering-studio tilbyder denne service.

I de professionelle studier har man i mange år kendt betydningen af en professionel mastering, udført af et mastering-studie med de rigtige værktøjer og ører. Derfor holder de professionelle studier sig f.eks. langt væk fra mastering-kompressoren når de mixer, og overlader denne del af arbejdet til mastering-teknikeren. Det er, med andre ord, vigtigt at det studie, som mixer musikken fremstiller en ”mixmaster” der ikke er master-komprimeret og med så meget ”headroom”, at der gives plads til at arbejde for masteringteknikeren.

Mastering foretages på specielle workstations som f.eks SonicStudio eller Sadie, som er bygget til denne specielle opgave.

VADLYD anvender SonicStudio soundBladeHD

Mastering-teknikeren kan så give dine mix det ekstra pift der skal til, for at gøre din produktion høreværdig og ensartet i lydbilledet. Der er her stor forskel på arten af musik. Det bør f.eks være indlysende, at ”Heavy Metal” skal behandles helt anderledes end Klassisk musik og Jazz, og man derfor ikke ”bare kan trykke på en mastering-knap” i computeren, selv om mange produktioner i dag lyder som om man netop har gjort dette.

I Klassisk musik og i det meste Jazz, ønsker man meget dynamik (dvs. meget stor forskel på den svageste og kraftigste passage i musikken), mens man i f.eks. Rock musik ønsker en langt kraftigere kompression, så musikken hele tiden fremtræder med en kraftigere lydstyrke. Dette og det rigtige styrkeforhold mellem de enkelte numre, sørger mastering-teknikeren for, foruden en masse andre detaljer, som f.eks. hvordan man komprimerer i bassen og i mellemtone- og diskantområdet

Når musikken er mastret, fremstiller mastering-teknikeren det man kalder en ”Premaster.” Dette er en ren teknisk process, som ikke indebærer noget lydarbejde, men som sikrer, at musikken kan fremstilles korrekt på fabrikken. I Premasteringen bliver f.eks. CD’en givet de nødvendige PQ-koder og evt. forsynet med de af Gramex tildelte ISRCkoder. Mastering-studierne kan naturligvis tilbyde ren Premastering, men vær opmærksom på, at der ikke bliver foretaget egentligt lydarbejde her.

En CD Master kan leveres på brændbar CD eller uploades som DDP Image fil. DDP filen kan også leveres på DVDR. Teknisk er DDP løsningen at foretrække frem for CDR Premasteren.

Bemærk i øvrigt, at hvis du skal have fremstillet Vinyl plader, kan dette kræve en særlig master, som adskiller sig fra en CD-master, da mediernes individuelle egenskaber stiller forskellige krav hertil.

Materiale til CD Mastering kan leveres på følgende måde:

  1. På CD som audio filer. Dvs. at CD'en er til at spille i en almindelig CD afspiller.
  2. På CD, DVD, Hard disk eller USB stick som "datafiler." SonicStudio soundBlade importerer standardlydformater som BWF, Wave, SD ,MP3(absolut en nødløsning) og AIFF. Andre kan jeg ved hjælp af det meget avancerede konverteringsprogram "BarbaBatch" fra Audio Ease konvertere fra stort set alle data lydformater.
    Jeg vil absolut mene, at denne form for levering til mastering er den bedste. Det er her muligt, at bevare en større opløsning i produktionsfasen inden den endelige CD Premastering.
  3. Audio lyd filer kan uploades via internettet til ftp. server.

 

Hvis der tale om digitale audiofiler, som man har liggende i f.eks. en computer eller harddiskrecorder, vil det være bedst at aflevere sit projekt som "audio datafiler" på en CD, DVD, Hard disk eller USB stick som "datafiler." SonicStudio soundBladeHD importerer standardlydformater som BWF, Wave, SD ,MP3(absolut en nødløsning) og AIFF. Andre kan jeg ved hjælp af det meget avancerede konverteringsprogram "BarbaBatch" fra Audio Ease konvertere fra stort set alle data lydformater.
Jeg vil absolut mene, at denne form for levering til mastering er den bedste.

Fordelen ved denne metode er at "man kan blive i 24 BIT." Dette betyder bedre lydkvalitet når der skal arbejdes videre med tingene. Ved at indspille på CD-R som audio CD, er man nødt til at ændre sine audiofiler til 16 BIT. Og har man ikke de bedste ditheringværktøjer til dette, mister man fordelen ved at arbejde i 24 BIT.

Hvis du har en hurtig "upload hastighed" på din internetforbindelse kan du kantakte mig for detaljer vedrørende upload til min ftp. server.

HVIS DU BRUGER DAT:

Hvis du stadig bruger DAT: Kontakt mig inden for at aflevere din master mest korrekt.

ANDRE MEDIER:

Det kan naturligvis lade sig gøre at levere sin master på andre medier, f.eks. på spolebånd, men vær opmærksom på de forskellige typer af testtoner, støjreduktionssystemer (dbx, Dolby mm.) og equaliseringssystemer. Aflevering på kassettebånd må betragtes som en nødløsning. MiniDisc er et stærkt reduceret system, "hvor man af pladshensyn smider 80% af informationerne væk." Derfor er MiniDisc ikke muligt, hvor man ønsker alle lydinformationer intakte, men det er trods alt langt bedre end kassettebånd.

Hvad kan ændres i masteringprocessen?

Hvis du ved, at du står med et mix, som ikke er færdig mastret - eller du er utilfreds med kvaliteten af din master, kan det være vigtigt at forstå, hvad der kan gøres i masteringprocessen:

Rækkefølgen kan ændres
Niveauerne kan ændres
Komprimering i forskellige grader
Equalisering
Tilføre "analog lyd"
Mixet kan få tilført lidt ekstra "punch,"
Man kan lave "fades"
Reparere dårlige "fades"
Der kan klippes i de enkelte numre
Stereobalancen kan ændres
Stereoperspektivet kan forbedres
Der kan tilføres rumklang
Mulighed for at fjerne (reducere) støj som forstærker- og båndsus, knitren eller endog ridser og hakker fra grammofonplader er også til stede. Eller digital støj. Til dette bruger jeg SonicStudio NoNOISE II, som er verdens førende audiorestaureringssystem.

Hvis den allerdybeste bas "er kommet lidt for meget over i den ene kanal," kan jeg også rette op på dette, således at den effektkrævende bas bliver fordelt på begge kanaler. Dette er en fordel idet øret ikke kan retningsbestemme toner under 300 Hz.

Hvis du skal lave en master til grammofonplade på gammeldags vinyl, er det nødvendigt med en bas, som ved frekvenser under 200 Hz er samlet til mono. Ellers kan en pick-up normalt ikke afspille en kraftig bastone.

I nogle tilfælde kan det endog lade sig gøre at ændre marginalt på mixet. F.eks. kan det en gang imellem lade sig gøre at dæmpe et enkelt instrument, hvis det ligger alt for langt fremme i mixet. Dette skal dog gøres med allerstørste forsigtighed, og resultatet er ikke altid som det skal være. Derfor er det naturligvis i selve mixningen, at sådanne ting skal gøres.

Vær også omhyggelig med gennemlytning af den "brændte CD Master." Lyt specielt efter "småclicks," som er en hyppigt forekommende fejl. Prøv desuden om din CD afspiller reagerer korrekt på indexnumrene. Vær også her klar over, at ikke alle CD afspillere reagerer lige hurtigt. Derfor findes der en såkaldt offset standard, som tager højde for dette, således, at alle kan være med.

Glasmasteren bliver produceret på CD-fabrikken ved en digital bit for bit overførsel af Premasteren, og er populært sagt den form man bruger til at fremstille den endelige støbeform til fremstilling af de endelige CD´ere.

Kontakt mig vedrørende CD Mastering, eller Premastering. Jeg er absolut konkurrencedygtig, ligesom jeg sikrer dig, at alle relevante koder bliver tilføjet din CD. Se venligst prisliste.

Hvis du vil vide mere om overførsler fra andre medier, først og fremmest fra analoge lydkilder som f.eks. grammofonplader og spolebånd, bør du læse min side: Overførsel af LP'er og 78'ere, der løbende bliver udbygget med nye informationer.

 

Ring på telefon 20267018 eller send en email for yderligere information.

Hjemmeside - Audiorestaurering - Mastering/Premastering - Overførsel af LP´er og 78 RPM - Lydoptagelser
Referencer - For de teknisk interesserede - Prisliste
Nyttig viden om CD Produktion - CD Fabrikation - CD Layout - Søg